Kỹ thuật làm chuồng trại chim Công

Chuồng trại Chim Công được làm bằng các vật liệu khá đơn giản chủ yếu được dùng: Lưới B40, lưới cước ( lưới cào đi biển) quây xung quanh. Một số vật liệu làm mái che: tấm lợp Proxi măng, tâm lợp nhựa. Hoặc có thể tận dụng các nhà xưởng, kho có sẵn sau…