Cách chăm sóc chim Công

CÁCH CHĂM SÓC CHIM CÔNG Kỹ thuật ấp nở Chim Công sau 2 năm nuôi là đạt đến độ tuổi trưởng  thành và bắt đầu có khả năng sinh sản. Tuy nhiên phải từ năm thứ 3, thứ 4 trở đi khả năng sinh sản của chim mới ổn định và cho tỉ lệ ấp…